Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obnova a restaurování

 

Díky politickým a ekonomickým změnám po roce 1989 mohla začít systematická obnova a údržba zámeckého areálu – jeho budov, mobiliáře a parku. Správa zámku přestala být prosebníkem vůči státním podnikům v plánovaném hospodářství, a stala se sebevědomým zadavatelem stavebních zakázek. Každoročně jsou výnosy ze vstupného a další příjmy vynakládány na velkou stavební údržbu a restaurování mobiliáře a vnitřních prostor zámku.

 

1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999 

2000   2001   2002   2003  2004   2005  2006   2007      2008  2009  2010 2011 2012 2013 2014 

 1990

Začala 40 let plánovaná a 40 let odkládaná oprava fasád. Ze zámku se vzhledem k havarijnímu stavu nosných konstrukcí v jižním a západním křídle vystěhovaly nájemnické organizace (Městská knihovna, Lidová škola umění a Dům dětí a mládeže). zpět

Stav fasády jižního křídla v roce 1990Jižní křídlo pod lešením


 


 1991

Byly dokončeny opravy fasád východního a jižního křídla a nádvoří, instalována nová střešní krytina, začala rekonstrukce stropů v jižním křídle. Byla dokončena základní evidence mobiliáře, podle níž zámek eviduje 15012 předmětů. Zároveň byly zahájeny restituce, t. j. vracení svozového mobiliáře původním majitelům. zpět

Nádvoří zámku před rekonstrukcíOprava fasád východního křídla


 


 1992

Byla dokončena oprava fasády severního průčelí a ve štítě rekonstruována malba erbu s rozvilinami (ak. malíř Tomáš Švéda). Kamenné schodiště v hale zámku bylo očištěno od nevhodných nátěrů bílou barvou a hala byla vymalována. zpět

Rekonstrukce malby erbu ve štítě severního průčelíLešení na severním průčelí zámku 1993

Nádvoří bylo vydlážděno kamennými deskami, byl zrekonstruován přístavek v severozápadním rohu zámku a vybudován zavlažovací systém pro travnaté plochy kolem zámku. Pro noční osvětlení hlavního průčelí zámku byly instalovány dva reflektory. zpět

Dláždění nádvoří kamennými deskamiPatrové renesanční akrády

 


 1994

Povalové stropy v západním křídle byly odkryty, konzervovány, poškozené výměněny a zakryty. Byly zde instalovány nové rozvody vody a nové záchody. Na podzim začala dosadba stromů do parku. zpět

Dosadba v zámeckém parkuDosadba v zámeckém parku


 

 1995

Proběhla rekonstrukce jižního křídla, jejímž výsledkem byla nová pokladna a WC pro návštěvníky. Současně bylo opraveno litinové zábradlí a restaurována nástěnná výzdoba u schodiště do horních pater. zpět

Lešení na severním a východním křídle zámkuRekonstrukce schodiště v jižním křídleSchodiště jižního křídla po rekonstrukci

 
 1996

Do rekonstruovaných prostor jižního křídla se z budovy kláštera, vráceného v restituci církvi, přestěhovalo Městské muzeum a galerie, a v přízemí byl zahájen provoz nové pokladny pro návštěvníky zámku. Byla dokončena oprava fasády západního křídla a zahájena rekonstrukce hospodářského křídla. zpět

Hospodářské křídlo před rekonstrukcí

 

 
 1997

Rekonstrukce hospodářského křídla byla dokončena. Přízemí západního křídla bylo upraveno jako zázemí pro sezónní zaměstnance. zpět

Hospodářské křídlo po rekonstrukci

 


 1998

Byly vystěhovány depozitáře ve východním křídle a zahájena rekonstrukce stropů. Uskutečnily se drobné opravy - malování chodeb a broušení terasových podlah a opravy fládrů v přízemí expozice. Pokračovala systematická údržba parku - kosení, odstraňování náletů, prořezávání suchých větví a likvidace pařezů. Na hrázi byl dokončen kovový plot. Byly uzavřeny práce na katalogu zámecké knihovny v počítači. zpět

Rekonstrukce východního křídlaRekonstrukce stropů

 

 1999

Byla dokončena rekonstrukce východního křídla, ve kterém vznikly depozitáře a ubytovna pro sezónní průvodce. V parku byla odklizena skládka odpadu, na jejímž místě byl založen kompost z biologického odpadu. zpět

Rekonstrukce východního křídla zámkuSkládka v zámeckém parkuOdstraňování skládky v parku

 

 2000

Nejdůležitější akcí byla oprava barokní brány a zdi v horní levé části parku. Byla přemístěna právem kritizovaná rozvodná skříň přizděná k bráně v roce 1979. 
zpět

Brána do Kaštan před rekonstrukcíBrána do Kaštan po rekonstrukci

 

 2001

Napříč parkem v dolní části za rybníkem byla zahájena výměna kanalizace. Těžké bagry poškodily upravené plochy parku, po skončení prací ale bylo vše uvedeno do pořádku a louky znovu osety. Pokračovala dále oprava ohradních zdí okolo zámeckého areálu. zpět

Výměna kanalizace v parkuOprava zámecké zdi v Kaštanech


 

 2002

Během zimních měsíců byly vyklizeny sklepy pod hospodářským křídlem, zasypané v poválečných letech nájemníky různým odpadem, a v sezóně poprvé zpřístupněny návštěvníkům. zpět

Sklepení pod hospodářským křídlemSklepení pod hospodářským křídlem

 

 2003

Největší akcí roku bylo odbahnění rybníka a vydláždění jeho břehů kamenem. Bylo odvezeno na 5000 kubíků bahna. Dokonalou práci provedla firma PAS PLUS z Valtínova. zpět

Odbahňování zámeckého rybníkaOdbahňování zámeckého rybníkaZámecký rybník po odbahnění

 

 2004

Po 12 letech bylo třeba znovu opravit omítky v dolní části fasády severního křídla. Byla zahájena nákladná rekonstrukce kovových arkádových oken z roku 1909. zpět

Oprava omítek severního křídlaRekonstrukce arkádových oken

 

 2005

Firmou bratří Fučíků z Jemnice byla dokončena rekonstrukce arkádových oken. Stejná firma vyrobila a instalovala nové kované branky do oplocení předzámčí. zpět

Nová vstupní branka do zámeckého areáluKlika vstupních dveří na arkádu

 2006

Běžná údržba zámku pokračovala nátěrem východní strany nádvoří a opravou dvou komínů.
Zámek nabídl nejen klasické prohlídky, ale opět i hojně navštívené večerní dramatizované prohlídky, koncerty a další společenské akce.
zpět

Oprava fasády východního křídlaOprava komína na severním křídle

 2007

V expozici v přízemí byly pod novodobou výmalbou objeveny starší vrstvy výzdoby – iluzivní sloupy a pohled do krajiny s postavami. Proběhly dvě nákladnější akce – rekonstrukce šesti oken a mříží v přízemí a oprava omítek a nátěru věže. zpětOprava zámecké věžeZámecká věž z nádvoříZámecká věž pod lešením

Objev nástěnných maleb v sále sbírek

 

 2008

K hospodářskému zázemí zámku patří také zahradní domek pro uložení techniky a nářadí. Firma pana Štěrby z Hostkovic opravila prvky krovu a vyměnila střešní krytinu.

Oprava střechy garážeOpravená střecha


 
Vichřice připravila 1. března zámecký park o několik stromů, mezi nimi o krásný soliterní smrk pichlavý v blízkosti zámku, jehož stáří jsme odhadli na 70 let. zpět 
Smrk pichlavý za zámkemSmrk vyvrácený vichřicí 1. březnaOdstraňování pařezu bagremNáhradní výsadba

 

 2009

V roce 2009 byla dokončena rekonstrukce bývalé pokladny na byt pro zaměstnance, opraveny tři komíny a položena izolace a podlaha na půdě. Bylo doplněno oplocení parku
a vyměněny dveře do kapličky. Ve spolupráci s městem byl odbahněn přítok do rybníka. Nejvýznamnější akcí bylo restaurování nástěnné výzdoby v jednom ze sálů v přízemí
a nástropní výmalby sálu v poschodí. zpět

Oprava komínů firmou pana ŠtěrbyOplocení parku - práce bratří FučíkůIluzivní výmalba stropu restaurovaná T. Švédou

Odbahňování přítoku rybníkaRestaurování maleb provedli ak. mal. Ant. Hamsík, ak. mal. Jan Hamsík a Pavel Hála

 2010

Začala reinstalace trasy prvního patra severního křídla- byly restaurovány původní tapety z počátku 20. století v apartmánu barona Friedricha Ferdinanda Dalberga, stejně jako stropy z papírmašové hmoty. Proběhla oprava kanalizace a odvodu dešťové vody v okolí zámecké budovy. zpět

Zámek Dačice - detail stropu v ložnici F.Dalberga s odhalenou původní barevnou vrstvouZámek Dačice - detail papírmašové výzdoby po restaurováníZámek Dačice - klasicistní šablonová malba odhalená při restaurování tapet Náhled fotografie Pracovna Fridricha Dalberga - stav po restaurování stropů a tapet Zámek Dačice - oprava kanalizace před zámkemoprava kanalizace před zámkem - výsledný stav

 

 2011

 Veřejnosti byly zpřístupněny prostory apartmá Friedricha Ferdinanda Dalberga jako první část z plánované rekonstrukce prvního patra zámku. V souvislosti s tím byla také rehabilitována pokladna zámku s obnoveným fládrováním. Běžná stavební údržba znamená každoroční obnovy poškozených omítek. V letních měsících proběhlo stěhování více než 12000 svazků knih z prvního patra zámku, pro jejich budoucí zpřístupnění. zpět

Zámek Dačice - obnovené fládry pokladnyZámek Dačice - věšení obrazů v pracovně Friedricha DalbergaZámek Dačice - stěhování knih Národního muzea

 

 2012

V roce 2012 se naplno rozběhly restaurátorské práce v bývalém tanečním sále i v dalších místnostech prvního patra. Během rekonstrukce byla v sále (nyní velkém salonu) objevena výzdoba stěn technikou stucco lustro, v ostatních místnostech byly obnoveny tapety buď restaurováním původních, či rekonstrukcí podle dochovaných zbytků. Součástí bylo také čištění všech původních dřevěných podlah a obnovení výmalby stropů v předpokoji a pracovně Karoliny baronky Dalbergové. zpět

Zámek Dačice - odstraňování novodobých tapet v prostoru salonuZámek Dačice - prostor salonu po sejmutí novodobých tapetZámek Dačice - restaurování tapet - fáze po dokončení odmytíZámek Dačice - salon při dokončování instalaceVelký salon - práce na odhalování sloupů a soklů zdobených technikou stucco lustroZámek Dačice - ve struktuře malovaného mramoru se po sejmutí objevily i humorné kresby


 

 2013

Na jaře roku 2013 byla otevřena rekonstruovaná trasa 1. patra zámku. Interiéry zámku se tak znovu oděly do podoby, kterou získaly při posledních úpravách na počátku 20. století. Zároveň byly zahájeny práce na otevření zámecké kavárny v přízemí jižního křídla. Při rekonstrukci byly obnoveny výmalby stropů v obou místnostech a rekonstruovány podlahy. V rámci běžné údržby byly také obnoveny parkety v několika místnostech muzea, které je v dačickém zámku v pronájmu. Reinstalace prohlídkové trasy pokračovala rehabilitací klasicistního schodiště v zadním traktu zámku, kde vznikla Lovecká chodba. zpět


 

Zámek Dačice - práce na stropě kavárnyZámek Dačice - kavárna po dokončení restaurování podlahy a stropuZámek Dačice - průběh prací na zařizování lovecké chodby

 

 2014


V červnu 2014 byla otevřena kavárna Café Dalberg, novou podobu dostal také vstup do zámku. V průjezdu byla objevena původní výmalba, pocházející z druhé poloviny 19. století (pravděpodobně po roce 1860). Náročným způsobem bylo rekonstruováno vstupní schodiště před severním křídle zámku. Rehabilitace prohlídkové trasy pokračovala výmalbou schodišťové haly a také zahájením rekonstrukcí maleb na dolní arkádě, které se svou pitoreskností i dobou vzniku po roce 1909 vymykají z rámce toho, co běžně známe z našich hradů a zámků. zpět

Zámek Dačice - kavárna Zámek Dačice - práce na obnově průjezduZámek Dačice - detail obnovené výmalby průjezduZámek Dačice - rekonstrukce schodiště před zámkemZámek Dačice - odhalená malba na dolní arkáděZámek Dačice - malba na dolní arkádě