Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Kontakty

Státní zámek Dačice
Havlíčkovo nám. 85/I
380 01 Dačice

Tel.: +420 384 420 246

       +420 606 795 806

E-mail:
dacice@npu.cz

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Grant NAKI (Národní a kulturní identita)

Název projektu: Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace  

Kód MK: DF11P01OVV026

Hlavní řešitel za NPÚ: PhDr. Miloš Kadlec

Obecné zaměření projektu:

Poznání šlechtického interiéru (autentické instalace). Studium každodenního života prostředí šlechtických sídel za využití autentických výpovědí osobností z  těchto prostředí s cílem prezentace formou expozic, dílčích výstav a vydávání jednotné ediční řady publikací. Poznání skutečné praxe a principů v oblasti muzikologie, choreologie, taneční, uměnovědné a architektonické v souvislosti s dobovými pravidly a zásadami (aranžování, společenské chování, konstrukční vybavenost). Zhodnocení a zmapování původního vybavení nepřístupných památkových objektů, docílit obnovení přerušených vazeb na původní prostředí i další vztahy a výsledná prezentace získaných poznatků. Výsledky výzkumu každodenního života a kulturního vlivu aristokracie v širokém evropském kontextu a s důrazem na národní identitu ve smyslu NAKI TP 1.2.c, d, 1.3.c, TP 2.1. a  – c. Aplikovaný výzkum v podobě interiérových instalací, výstav je: -prezentací výstupů výzkumu podněcujícímu zájem veřejnosti o vlastní minulost, problematiku památkové péče -zatraktivnění volnočasové nabídky -zdrojem generování výnosů památkových objektů Aplikovaný výzkum ve formě metodik je: -vodítkem pro práci s památkovým fondem při přípravě instalací i  praktických ukázek dobových výrazových principů charakteristických pro  divadelní kulturu a festivity, inspirací a návodem dobových forem využití zámeckého prostředí

Konkrétní zaměření projektu :

Reinstalace prohlídkové trasy státního zámku Dačice

Garant projektu za NPÚ ú.o.p v ČB: Mgr. Petr Pavelec

Řešitel projektu SZ Dačice: PhDr. Ludmila Ourodová

Reinstalace prohlídkové trasy státního zámku Dačice je uskutečňována od roku 2008. Jejím záměrem je vrátit místnostem podobu z počátku 20. století, kdy byl zámek v majetku baronské rodiny Dalbergů. Na rozdíl od relativně intaktně dochovaného přízemí zámku bylo první patro prohlídkové trasy  výrazně postiženo dobově poplatnou instalací z 50-60. let 20. století, provedenou v jednotném empírovém slohu. Projekt se proto zaměřil zvláště na rehabilitování prostorů prohlídkové trasy v prvním patře severního křídla zámku.

Z grantového projektu MK ČR NAKI (DF11P01OVV026) byly pro rok 2011 vyčleněny prostředky ve výši 256 000,- korun  a pro rok 2012 ve výši 513 700,-Kč. Prostředky z grantu jsou využívány k prohloubení historického poznání objektu z hlediska archivních pramenů  (především přepisy korespondence, osobních deníků Dalbergů a archivních inventářů) nebo z hlediska stavební podoby zámku (restaurátorský průzkum maleb v místnostech severního křídla). Prostředky na cestovné umožnily uskutečnit studijní cestu do Porýní - místa původu rodiny Dalbergů s mnoha zachovanými památkami na tento rod. Posloužily také k nákupu odborné literatury vztahující se k dané oblasti, dějinám rodu, i obecným otázkám instalování historických interiérů.

Získané informace byly využity k napsání nového průvodcovského textu (Mgr. Zuzana Vaverková) a nové publikace o zámku (autoři: Mgr. Jan Mikeš, PhDr. Jana Bisová), která vychází díky této grantové podpoře.  Finance z grantu byly využity také pro dotvoření vznikající expozice replikami historických textilií a k dovybavení objektu technikou umožňující pořádání přednášek a odborných prezentací. Ve svém souhrnu jsou tak naplňovány záměry daného grantového projektu s důrazem na jeho stanovené cíle.